Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

HG 66704 Čistič odpadů ucpaných vlasy

HG 66704 Čistič odpadů ucpaných vlasy


- pro ucpání odpadů v koupelně
- velmi účinný, díky 2 složkám
- ihned k použítí, tedy pro jednoduchou aplikaci
  Více

Kód produktu: I6649 Doprava a platba

219 Kč
Skladem
ks

- pro ucpání odpadů v koupelně
- velmi účinný, díky 2 složkám
- ihned k použítí, tedy pro jednoduchou aplikaci
  Více

Kód produktu: I6649 Doprava a platba

V koupelně jsou vlasy příčinou ucpání odtokových potrubí umyvadla, sprchy i vany. Toto uscpání se ještě zhoršuje díky zbytkům mýdla, kožního tuku a zubní pasty, které na vlasech ulpívahí. HG ,,čistič odpadů ucpaných vlasy'' je obohacen hydroxidem draselným a díky tomu si rychle a účinně poradí s těmito vlasy, které zcela rozpustí, stejně jako s dalšími materiály, které na vlasech ulpívají.

 

 Výrobek nesmí být prodán osobě mladší 18-ti let nebo osobě, jejíž svéprávnost byla soudem omezena.

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH206: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

LÁTKA ŽÍRAVÁ,KAPALNÁ, J.N.(chlornan sodný, roztok)

HYDROXID DRASELNÝ roztok