Kristalon Muškát 200 g v láhvi

Kristalon Muškát 200 g v láhvi


Koncentrát na 200 l hnojivé zálivky. Vhodné pro muškáty a ostatní balkonové rostliny. N-P-K 17-6-25 + 15 SO3 + mikroprvky. Obsahuje aktivátor kvetení - rostliny jsou zelenější, více kvetou a plodí. Více

Kód produktu: I4374 Doprava a platba

99 Kč
Skladem
ks

Koncentrát na 200 l hnojivé zálivky. Vhodné pro muškáty a ostatní balkonové rostliny. N-P-K 17-6-25 + 15 SO3 + mikroprvky. Obsahuje aktivátor kvetení - rostliny jsou zelenější, více kvetou a plodí. Více

Kód produktu: I4374 Doprava a platba

Koncentrát na 200 l hnojivé zálivky. Vhodné pro muškáty a ostatní balkonové rostliny. N-P-K 17-6-25 + 15 SO3 + mikroprvky. Obsahuje aktivátor kvetení - rostliny jsou zelenější, více kvetou a plodí.

 

Bezpečnostní list ke stažení

 

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrané brýle. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Likvidace obalů: Zcela vyprázdněné obaly, vyklepané od zbytků hnojiva, předejte k materiálovému využití, nebo do komunálního odpadu. Likvidace zbytku hnojiva: použijte pro účel hnojení nebo do kompostů. Spotřebitel může k odstranění využít systému sběru komunálního odpadu v obci.