Ledek vápenatý 2,5kg

Ledek vápenatý 2,5kg


dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku N 15,5%. – k přihnojování všech plodin vyjma kyselomilných – působí rychle a snižuje kyselost půd Více

Kód produktu: P500298 Doprava a platba

65 Kč
Skladem
ks

dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku N 15,5%. – k přihnojování všech plodin vyjma kyselomilných – působí rychle a snižuje kyselost půd Více

Kód produktu: P500298 Doprava a platba

složení: N 15 %

Popis:
Ledek vápenatý je minerální hnojivo, které má široké využití jak v zahradě, tak v zemědělské výrobě. Je vhodné pro všechny plodiny a kultury ( ovoce, zelenina, okrasné rostliny ) s výjimkou vápnospřežných. Obsažený vápník má vliv na potlačení tvorby mechu.

Použití:
Pro rychlý účinek provádíme přihnojování ledkem vápenatým v průběhu vegetace postřikem na list. Pro zmírnění účinku kyselosti je využíván zvláště na kyselých půdách, kde se jeho vlastnosti projeví nejlépe. Velice vhodný je na hnojení všech druhů trávníků.

Dávkování:

  • Travní porosty: 10 - 20 g na m2.
  • Jádroviny a peckoviny: 18 - 36 g na m2.
  • Jahody: 20 - 60 g na m2.
  • Vínná réva: 5 - 10 g na m2.
  • Košťálová a kořenová zelenina: 18 - 36 g na m2.
  • Plodová zelenina: 18 - 24 g na m2.
  • Brambory a cibuloviny: do 18 g na m2.
  • Luskoviny: do 14 g na m2.
Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a vodou a mýdlem. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou . Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.