Likvidátor zeleně STOP RTD 500ml

Likvidátor zeleně STOP RTD 500ml


Nejúčinnější totální systémový listový herbicid k hubení všeho zeleného na nezemědělské půdě. Bezpečné a praktické použití bez odměřování v 1 lahvi až na 34m2. Více

Kód produktu: I6588 Doprava a platba

129 Kč
Skladem
ks

Nejúčinnější totální systémový listový herbicid k hubení všeho zeleného na nezemědělské půdě. Bezpečné a praktické použití bez odměřování v 1 lahvi až na 34m2. Více

Kód produktu: I6588 Doprava a platba

  • NEJÚČINNĚJŠÍ TOTÁLNÍ SYSTÉMOVÝ LISTOVÝ HERBICID NA TRHU. EXKLUZIVNĚ POUZE U AGRO CS. O 36% KONCENTROVANĚJŠÍ OPROTI JINÝM GLYFOSÁTŮM.
  • K hubení všeho zeleného na nezemědělské půdě.
  • Není klasifikován jako nebezpečný! Nemá výstražný symbol!
  • Ideální aplikovat před založením nového trávníku.
  • Odolný vůči dešti ( cca 1 hod po aplikaci).
  • Až na plochu 34m2.
  • NOVINKA! Bezpečné a praktické použití bez odměřování. Lahev je naplněná vodou, v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem. Kapsle se zamáčkne, zavře krytka, cca 15x otočí dnem vzhůru ( promíchá se) a aplikuje.

  ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
  • Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008:

  Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.

   

  Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Nevdechujte mlhu/aerosoly.

  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

  Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.