Přípravek Proti mechu granulovaný (mech stop) 25kg


Specální organicko-minerální prostředek Proti mechu je určený k údržbě trávníků s nnežádoucím výskytem mechu.Důležitým prvkem obsaženým v přípravku je železo, které má hlaní zásluhu na vymizení mechu z trávníků. Více

Kód produktu: I4463Doprava a platba

Původní cena 599 Kč. Ušetříte 20% (119,80 Kč) 479,20 Kč

Není skladem Sledovat dostupnost

Specální organicko-minerální prostředek Proti mechu je určený k údržbě trávníků s nnežádoucím výskytem mechu.Důležitým prvkem obsaženým v přípravku je železo, které má hlaní zásluhu na vymizení mechu z trávníků. Více

Kód produktu: I4463Doprava a platba

Speciální organicko-minerální prostředek Proti mechu je určený k údržbě trávníků s nnežádoucím výskytem mechu.Důležitým prvkem obsaženým v přípravku je železo, které má hlaní zásluhu na vymizení mechu z trávníků. Toto železo může ale způsobit hnědé skvrny na dlažbách a chodnících.Důrazně tedy doporučujeme dbát při aplikaci zvýšené pozornosti, aby se přípravek dostal pouze na místo určení. pokud se i přes to přípravek dostane mimo trávník na zpevněné plochy, je třeba jej neprodleně odstranit. Živiny obsažené v přípravku působí pouze krátce po aplikaci, proto doporučujeme výživu trávníku doplnit speciálním trávníkovým hnojivem EXPERT.

Použití:

Přípravek Proti mechu aplikujeme ručně nebo pomocí aplikačního vozíku rovnoměrně na pokosený trávník. Jeho jedinečné složení a jemná granulace umožňují bezproblémovou, rovnoměrnou aplikaci. Přípravek Proti mechu použijeme na jaře a aplikaci opakujeme dle potřeby nejlépe po 3-5 měsících.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.