Substral granulát na mravence 250g EXP 9/23

Substral granulát na mravence 250g EXP 9/23

hvězda 1hvězda 2hvězda 3hvězda 4hvězda 5(1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Substral proti mravencům je granulovaný přípravek s možností dvojí aplikace: buď jako požerová návnada nebo jako tekutý roztok ke kontaktnímu hubení. Více

Kód produktu: I3753 Doprava a platba

Původní cena 159 Kč. Ušetříte 50% (80 Kč) 79 Kč
Není skladem Sledovat dostupnost

Substral proti mravencům je granulovaný přípravek s možností dvojí aplikace: buď jako požerová návnada nebo jako tekutý roztok ke kontaktnímu hubení. Více

Kód produktu: I3753 Doprava a platba

Účinná látka: Fipronil 0,2 g / kg. Popis a působení: Substral proti mravencům je granulovaný přípravek s možností dvojí aplikace: buď jako požerová návnada nebo jako tekutý roztok ke kontaktnímu hubení. Je určen k zásypu nebo zalití mravenčích stezek v domě, na terasách nebo balkónech nebo na chodnících kolem domu. Bezprašné granule s cukrovým nosičem přitahují mravence, pro něž jsou smrtelné. Hubení mravenců probíhá stykem s postřikovou směsí i požitím granulí. V případě pož ití mravenci přípravek vnášejí do hnízda a krmí jím své potomstvo. Opožděný účinek zaručuje 100 % účinnost v celém hnízdě. Aplikuje se pouze na mravenčí hnízda a stezky. Dávkování: Zaplavením: 100 g / 5 l vody, 0,5 l postřikové směsi na hnízdo Rozsypání: viditelný povlak na hnízdě (cca 10 g na hnízdo) a na mravenčích stezkách.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nevylévejte od kanalizace.

Nebezpečný pro včely.

Při styku s kůží: jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, pokud je lze vyjmout snadno.

Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Při požití: Vypláchtěte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Necítíteli-se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu nebo osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zákaz opětovhého použití obalu.

Uchovávejte pouze v původním obalu na bezpečném místě v chladu a suchu.