Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Touchdown Quattro 1l

Touchdown Quattro 1l

hvězda 1hvězda 2hvězda 3hvězda 4hvězda 5(1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem pro aplikaci na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního a proti bolševníku velkolepému. Více

Kód produktu: I342 Doprava a platba

Původní cena 569 Kč. Ušetříte 18% (100 Kč) 469 Kč
Skladem
ks

Postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem pro aplikaci na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního a proti bolševníku velkolepému. Více

Kód produktu: I342 Doprava a platba

Postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem pro aplikaci na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního v ovocných sadech, vinicích, na orné i nezemědělské půdě a proti bolševníku velkolepému.
Oblast použití
Jádroviny - Plevele - 20 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Plevele jednoleté, turanka kanadská. Turanka kanadská ve fázi přízemní listové růžice
Peckoviny - Plevele - 20 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Plevele jednoleté. Neselektivní herbicid. Mimo broskvoně. Plevele jednoleté, turanka kanadská. Turanka kanadská ve fázi přízemní listové růžice
Půda - Bolševník velkolepý - 50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Nezemědělská půda. Postřik plošný na listy, na jaře, po sekání na nové obrosty. Při postřiku bodovém nebo nátěru se aplikace zvyšuje na 100-200 ml / 2 l vody
Půda - Nežádoucí dřeviny - 150 ml / 1 l vody
Poznámka: Neselektivní herbicid. Nezemědělská půda. Záseky
Půda - Nežádoucí vegetace - 50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Nezemědělská půda. Nežádoucí vegetace, nežádoucí dřeviny. Postřik na listy
Půda - Plevele jednoleté - 30-50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Orná půda. Před setím. Plevele jednoleté vzešlé
Půda - Plevele jednoleté - 30-50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Orná půda, strniště. Po sklizni. Plevele jednoleté vzešlé
Půda - Plevele vytrvalé - 30-50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Orná půda, strniště. Po sklizni
Půda - Plevele vytrvalé - 30-50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Orná půda. Před setím
Půda - Pýr plazivý - 30-50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Orná půda, strniště. Po sklizni. Pýr plazivý při výšce 15-25 cm
Půda - Pýr plazivý - 30-50 ml / 2 l vody / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Orná půda. Před setím
Réva vinná - Mléče, pcháče - 40-50 ml / 2 l / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. Ve fázi přízemní listové růžice
Réva vinná - Pýr plazivý - 30-40 ml / 2 l / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid
Réva vinná - Svlačec rolní - 60 ml / 2 l / 100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid
Trávníky - Obnova TTP - 50 ml / 2 l vody /100 m2
Poznámka: Neselektivní herbicid. OL=21. Likvidace trávníků, obnova TTP

Bezpečnostní list ke stažení


Příbalový letík ke stažení

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.